CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi!

Tôi là Linh Chi nhà phân phối chính thức các sản phẩm của thebittercacao

Trụ sở giao dịch chính: Khu TĐC Hoàng Gia, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên và các điểm giao dịch khác trong hệ thống trên toàn quốc.

Số điện thoại: 0988 808 489
Địa chỉ trang web của chúng tôi là: slimcacao.com

Theo dõi và đánh giá chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để bảo vệ quyền lợi cho các bạn

Giới thiệu chính sách bảo mật

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách/người đọc truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi.

Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về truy cập của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách/người đọc truy cập sử dụng trang web như thế nào.

Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách/người đọc. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó.

Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách/người đọc truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách/người đọc phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:
1. Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;
2. Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép;
3. Điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà phân phối được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ với chúng tôi hoặc gử thông tin theo địa chỉ: hotro@slimcacao.com

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách bảo mật này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật này này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động

Scroll to Top